Velkommen

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her
Medlemskab: Som medlemmer kan optages personer, institutioner og firmaer. Ved en person forstås denne persons husstand. Hver person, firma og insti-tution har kun én stemme på generalforsamlingen. Det årlige medlems-kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskabet ophæves ved udmeldelse, eller hvis kontingentet ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret (kalenderåret). Ønskes medlemskab? Klik her
SALG AF BØGER Foreningen har siden sin tilblivelse i 1906 udgivet en årbog. Artiklerne i årbøgerne har gennem årene behandlet mange forskellige sider af historien i det tidligere Frederiksborg Amt. Desuden er der også udgivet et antal særtryk. Foreningen har fortsat nogle af de udgiven årbøger og særtryk, som kan købes til favorable priser. En oversigt over årbøger og særtryk til salg samt en kort indholdsbeskrivelse af bøger og særtryk kan ses her.
OP
Klik på billederne og se dem i stor størrelse
email adresse
Foreningens medlemmer med email adresse opfordres til at meddele denne til foreningen. Formålet hermed er at muliggøre hurtig henvendelsen til medlemmerne.
Læs mere her
Foreningens årbog 2018
Årbogen beskriver Nødebos spændende udvikling i detaljer fra ni gårde og til i dag. Desuden omhandler flere kapitler den tidsmæssige udvikling af Nødebo, fx skoleundervisning fra 1748 og til i dag.  Desuden butiksliv og erhverv. Af bogen fremgår desuden, at kirken ikke er den eneste interessante bygning i Nødebo.
Forfatter er: Niels Richter-Friis, som har udgivet og forfattet en række af foreningens tidligere årbøger.
Bogen kan købes:
 Kr. 299
Her
FAHS-turen med Bådfarten på Furesøen. 24. juni 2017
Hillerødhistorier
I anledning af Frederiksborg Slotskirkes 400 års jubilæum i 2017 modtager Hillerød Kommunes borgere en illustre- ret bog på 80 sider med “Hillerødhistorier”. Da andre borgere i FAHS’s interesseområde måske kan have glæde af hæftet, har foreningen derfor anskaffet et antal eksemplarer, som pr. eksemplar sælges for: kr. 25,00+porto og emballage.
Læs mere her:
Køb her:
FAHS har fået MobilePay Kontonummeret er: 98283 

FAHS guided byvandring i Slangerup den

16. sep 2017 

FAHS byvandring “I DIGTERENS FODSPOR”

i Roskilde den 25. nov 2017

Medlemsbladet FAHS nr. 1-2018
Indkaldelse til Generalforsamling 2018