FAHS-bladet

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Start Udflugter Galleri 1 Årbogen Salg af bøger FAHS-bladet Bestyrelsen Kontakt Os Links Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Foreningsbladet “FAHS” FAHS udkommer 4 gange om året med artikler af lokalhistorisk interesse for os i det nordlige Sjælland. Indbydelser til arrangementer fremgår normalt på bladets bagside. Bidrag til bladets indhold, herunder artikler og lokalhistoriske nyheder Medlemmer og ikke-medlemmer er meget velkomne til at bidrage til bladets indhold. I bladet orienterer vi også om foreningens aktiviteter og andre foreningsmeddelelser. Artikler, nyheder og anden information til bladet Artikler, nyheder og andet til bladet bedes sendt til foreningens adresse. Både papir og digitalt maskinskrevne artikler og information modtages af foreningen. Se adressen nederst på siden.
FAHS blad nr. 1 - 2017
Bliv medlem Klik her
Artikler fra tidligere FAHS-blade kan læses her.
OP
HUSKESEDDEL Medlemskontingent 2017 Indbetales på Reg. nr. 2670 Konto nr. 4374709599
Forsidebilledet: Interiør fra “Slægternes Hus” i Stenløse
   FAHS nr. 1 - 2017 omhandler: Nyt fra bestyrelsen: Klik på teksten   Artikler: Bådfarten på Furesøen, Lyngby Sø og Bagsværd Sø m. fl. (De nordsjællandske bådfarter). Af Jeppe Tønsberg FOREDRAG: Bådfarten på Furesøen, afholdes den 16. maj 2017 kl. 19.00 i Kedelhuset ved Hillerød Bibliotek. Foredragsholder: Jeppe Tønsberg, tidligere stadsarkivar i Lyngby-Taarbæk Kommune Slægternes Hus, hvor alle er velkomne Af Arne og Ruddi Würtzen Vedrørende foredraget om Fredensborg Slot Af No Widding Widding rejste i 2015 sammen med 22 andre til Venedig, Firenze og Lucca, hvor bygherren til Fredensborg Slot (Frederik d. IV) i 1692 og 1708 blev inspireret til sit byggeri. Widding vil gentage turen den 14.-24. sep 2017, og spørger, om der er interesse for en sådan tur.          
Tid til betaling af medlemskontingent for året 2017.  Kontingentet er uændret: 200 kr. for person/hustand 250 kr. for firma/institution Indbetalingen kan ske ved overførelse til: Nordea, Reg. nr.: 2670    Konto nr.: 4374709599 
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her
Læs om foredraget, Klik her
FAHS-bladet