Årbogen

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Start Udflugter Galleri 1 Årbogen Salg af bøger FAHS-bladet Bestyrelsen Kontakt Os Links Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Foreningens “Flagskib” har fra foreningens tilblivelse i 1906 været årbogen, der næsten alle er benævnt: “Fra Frederiksborg Amt”. Den første årbog: Udkom i 1906. Bøgernes indhold: Artiklerne i årbøgerne har siden starten behandlet mange forskellige sider af historien i Frederiksborg Amt. Nogle årbøger er tematiseret, andre monografier, men hovedparten indeholder en vifte af artikler om vidt forskellige emner. Fra erindringer til videnskabelige artikler. Årbogen udkommer normalt i løbet af første halvår. Den sendes eller fordeles på anden måde til medlemmerne, idet bogen betales gennem medlemskontingentet.   Tidligere udkomne årbøger og særtryk: Foreningen har stadig nogle af de tidligere udkomne årbøger og særtryk, nye som gamle. Disse sælges meget billigt både til medlemmer og ikke-medlemmer. Se listen over lageret af årbøger og særtryk, disses indhold samt priser. Klik her  Årbogsregister: Der er udarbejdet et meget detaljeret register over foreningens årbøger 1906 - 2000. Registeret indeholder ca. 60.000 henvisninger til person - og stednavne samt sidetal i årbøgerne. Ud over at være den direkte indgang til de mange artikler og lokalhistoriske oplysninger er registeret et unikt værktøj, som bl.a. kan benyttes til verificering af personer i forbindelse med lokalhistorisk arbejde, slægtsforskning m.v. En trykt udgave af registeret, der er på 553 sider, koster 50 kr. + evt. forsendelse. Registeret findes også elektronisk, og kan anvendes ved at klikke her.
Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby, Tlf.: + 47 52 84 08,      email:
Bøger, særtryk og register tilsendes mod betaling + porto.
Bøgerne kan også bruges som gave:
OP
Foreningens årbog 2016 Foreningens årbog 2016 Foreningens årbog 2016
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her
Årbogen