Velkommen

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Start Udflugter Galleri 1 Galleri 2 Årbogen Salg af bøger FAHS-bladet Bestyrelsen Kontakt Os Links Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her
Medlemsbladet FAHS nr. 2-2016 
Formål: Foreningens formål er: At arrangere medlemskativiterer af almen historisk interesse. At atyrke den lokalhistoriske interesse i Nordsjælland. At virke for udbredelsen af kendskabet til Nordsjællands historie. At arbejde for udgivelsen af en bog årligt.
Medlemskab: Som medlemmer kan optages personer, institutioner og firmaer. Ved en person forstås denne persons husstand. Hver person, firma og insti- tution har kun én stemme på generalforsamlingen. Det årlige medlems- kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskabet ophæves ved udmeldelse, eller hvis kontingentet ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret (kalenderåret). Ønskes medlemskab? Klik her
SALG AF ÅRBØGER Foreningen har siden sin tilblivelse i 1906 udgivet en årbog. Artiklerne i årbøgerne har gennem årene behandlet mange forskellige sider af historien i det tidligere Frederiksborg Amt. Desuden er der også udgivet et antal særtryk. Foreningen har fortsat nogle af de udgiven årbøger og særtryk, som kan købes til favorable priser. En oversigt over årbøger og særtryk til salg samt en kort indholdsbeskrivelse af bøger og særtryk kan ses her.
OP
Klik på billederne og se dem i stor størrelse
Nyheder Nærmere oplysninger her på webstedet om nyheder, aktiviteter og indbydelser fremgår af startsiden, og evt. detaljeret indhold herom vil der være oprettet links til.
Om foreningen: Frederiksborg Amts Historiske Samfund er en forening, der har fokus på lokalhistorien i hele Nordsjælland. Fra de ældste tider har vores del af Sjælland været noget særligt. Først var der klostrene, så kongens gods. Derefter tog bønderne, fiskerne, landliggerne og til sidst bymennesket over. Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at udbrede kendskabet både til Nordsjællands og de enkelte egnes historie. Dette gøres bl.a. i samarbejde med institutioner og andre lokalhistoriske foreninger. Frederiksborg Amts Historiske Samfund blev stiftet i 1906. og gennem alle år har medlemmer via årbøger, foredrag, udflugter, ture, besøg, medlemsbladet samt inden for de seneste år også foreningens websted haft mulighed for at dyrke deres historiske interesser og opnå kendskab til interessante historiske lokaliteter, steder og begivenheder i Nordsjælland. Og sådan er det stadigt.
Læs mere her
Foreningens årbog 2016 Foreningens årbog 2016 Foreningens årbog 2016
Årbogen udleveres til medlemmerne
Se en lille film fra udflugten til Salpetermosen
Knud Cornelius Bogens tekstforfatter Foto fra bogen af Allan Nørregaard
Billeder fra generalforsamlingen 2016
Klik på teksten for bedre at læse den
UDFLUGT SØNDAG DEN 22. MAJ 2016
Tilmelding: Klik her
Eller ring: 47 52 84 08 
Hvor er det?  Klik her
Udflugt til borgcentret i Vordingborg Lørdag d. 17. September I maj 2015 havde vi planlagt en busudflugt til Vordingborg, men måtte aflyse. På opfordring vil vi udbyde udflugten igen, men med samkørsel i privatbiler og uden spisning på stedets restaurant inkluderet i prisen. Nærmere i august.
Start